ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΧΡΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
PhiC Labs
Κατεβάστε

Υπογραφή GPG | Άλλες εκδόσεις

Всего выпущенных активов

84,000,000

Активы выпущены

78,153,467.90

Уничтоженные активы

353,828

Blockchain

Блокчейн узлы

Blockchain node

положение дел:

Общее количество узлов

4

Высота блока

1988349

Количество активных узлов

4

Исторический объем торгов

0

Информация об узле
Имя узла положение дел Высота блока
Узел3 Бег 1988349
Узел1 Бег 1988349
Узел2 Бег 1988349
Узел4 Бег 1988349
Блок информации
Высота блока Время последнего блока
1988349 2022-03-11 02:00:15 Детали блока
1988348 2021-12-01 02:11:34 Детали блока
1988347 2021-09-12 01:39:46 Детали блока
1988346 2021-08-24 17:40:49 Детали блока
1988345 2021-06-30 14:54:46 Детали блока